$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Izgled

Likovi u Skreču poseduju jedan ili više kostima. Mogućnost da menjamo kostime omogućava nam da stvaramo interesantne programe i animacije. U tu svrhu koristimo blokove iz kategorije Izgled (Looks).

Razmišljanje, govor, promena veličine lika, promena kostima

Napravićemo program Farma koji sadrži dva lika - devojku (Avery) i pile (Chick). Smestićemo ih u ambijent farme (pozadina Farm). Postavićemo pile devojci u ruku. Devojka će “hraniti” pile i gledati kako raste.

_images/Farma.png

Krenućemo od skripti devojke. U njenom slučaju želimo da:

 1. Njena veličina bude upola veća od originalne (150%);

 2. Pomisli “Divno… (So cute…)”

 3. Izgovori “Samo napred! (Go, go!)”

Pile ćemo postaviti u ruku devojke. U njegovom slučaju želimo da:

 1. Njegova veličina bude upola manja od originalne (50%);

 2. Simulira pokrete kljucanja;

 3. Tokom izvršavanja programa uvećava veličinu.

_images/KodFarma.png

Pogledaj proces izrade programa koji omogućava likovima da misle, govore, menjaju veličinu i kostime:

Kako što vidiš, za kreiranje programa Farma koristili smo nekoliko blokova iz kategorije Izgled (Looks):

 • Podešavali smo veličinu likova pomoću bloka Size;

 • Menjali smo veličinu lika pomoću bloka SizeBy;

 • Prikazali smo misli lika pomoću bloka Think2s;

 • Prikazali smo govor lika pomoću bloka Say2s;

 • Menjali smo kostime pomoću bloka Switch.

Pored navedenih, za funkcionisanje našeg programa od presudne važnosti bio je blok Repeat10. Ponavljanje je moćan koncept koji čini kod kraćim, program preglednijim i olakšava ispravljanje grešaka. Ponavljanjem smo omogućili da se pile “kreće”, tj. obezbedili ponavljanje naredbi smenjivanja kostima. Blokovi za ponavljanje nalaze se u kategoriji Upravljanje (Control). Ova kategorija sadrži važne blokove kojima kontrolišemo tok programa.

Uradi Napravi program koji simulira rad semafora. Mala pomoć: Svetla na semaforu ne smenjuju se istom brzinom. Crveno i zeleno svetlo svetle duže od žutog.

Pogledaj proces izrade programa koji omogućava simulaciju rada semafora:

  Q-3: Skrećemo ti pažnju na postojanje blokova koji izvršavaju naredbe slične onima koje smo prikazali. Tako, blok Say obezbeđuje da govor lika ne nestaje sa pozornice. Pretpostavljamo da možeš da zaključiš šta je rezultat izvršavanja bloka Think.

 • On obezbeđuje da misli lika ne nestaju sa pozornice.
 • Potpuno si u pravu!
 • On obezbeđuje da se misli lika neprestano smenjuju.
 • Da bi se misli neprestano ponavljale neophodno je da koristiš odgovarajući blok za ponavljanje naredbi prikaza misli lika.

Osim navedenih, kategorija Izgled (Looks) sadrži još nekoliko blokova.

Kako što možemo da biramo kostime lika, tako možemo da biramo i pozadinu pozornice korišćenjem bloka SwBcdrop.

Veoma korisni su i blokovi koji nam omogućavaju da lik prikažemo Show ili sakrijemo Hide. Ove blokove koristićemo u poglavljima koja slede.

Prepuštamo ti da otkriješ kako možeš da se igraš koloritom i izgledom likova koristeći blokove za promenu boje ili efekta (change…), zadavanje boje ili efekta (set…) i brisanje svih grafičkih efekata (clear graphic effects):

_images/Color.png