$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Ресурси моје школе

Која је површина твоје школе, колики је број наставника, а колики број ученика?

У каквом односу стоје ти подаци у односу на средње вредности школа у окружењу, односно, у Србији?

Ниво амбициозности пројекта: *

Циљ истраживања

Циљ истраживања је да се упореде ресурси твоје школе који су релевантни за образовни процес са одговарајућим подацима за школе у окружењу и у Србији. Анализирај средње вредности па упореди добијене податке са подацима који се односе на твоју школу.

Ресурси и вештине

За реализацију овог пројектног задатка потребно је:

 1. Два рачунара на којима је инсталиран Microsoft Office

 2. Прикључак на Интернет

 3. Штампач

Реализација овог пројектног задатка укључује следеће активности:

 1. Прибављање података са портала отворених података

 2. Обрада података (MS Excel)

 3. Вођење евиденције о уложеном времену за потребе самовредновања (Google Documents)

 4. Израда извештаја (MS Word)

 5. Израда презентације (MS PowerPoint)

Формирање тима

Тим треба поделити на следеће радне групе:

 1. Радна група за анализу података који се односе на школе у окружењу

 2. Радна група за анализу података на нивоу целе Србије

Прикупљање и обрада података

На адреси data.gov.rs се налази Портал отворених података Републике Србије на коме се редовно објављују званични подаци о низу појава у Србији. Између осталог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја редовно објављује разне релевантне податке о свим основним школама у Србији.

Овај ЛИНК те води директно на званичне податке о основним школама у Србији. Тамо можеш пронаћи податке о броју запослених у школама, о броју ученика по разредима и полу, итд. Кликом на линк ћеш добити податке приказане у прегледачу, али се изнад сваке од табела налази низ контрола које ти омогућују да податке преузмеш у неком од формата погодних за обраду. Кликом на дугме [Excel] преузми податке у формату XLSX.

Пре почетка обраде преузетих података потребно је да се радне групе договоре о следећем:

 1. Шта подразумева појам “школе у окружењу”?

 2. Које податке из обиља података анализирати?

У вези са првим питањем радне групе се могу одлучити да то буду школе из истог града, општине или округа.

У вези са другим питањем прдлажемо да се свакако анализира:

 • број наставника

 • број ученика по разредима и по полу

 • укупна површина учионица

 • површина дворишта

али се тимови могу договорити да анализирају и друге податке као што су укупна површина библиотека, укупна површина фискултурних сала итд.

На основу преузетих података израчунати следеће показатеље:

 • однос броја ученика и броја наставника (број ученика на 1 наставника)

 • однос површине учионица и броја ученика (\(m^2\) на 1 ученика)

 • однос површине дворишта и броја ученика (\(m^2\) на 1 ученика)

али се тимови могу договорити да размотре и друге показатеље.

Свака радна група треба да израчуна просечне вредности ових показатеље за свој домен рада (окружење, односно, цела Србија) и да добијени резултат упореди са одговарајућим показатељима на нивоу школе.

Све добијене податке треба илустровати одговарајућим дијаграмима у Екселу.

Самовредновање

Током рада на реализацији пројекта сваки учесник пројекта за себе води дневник у облику дељеног документа у облаку који има следећу структуру:

       | Датум 1 | Датум 2 | Датум 3 | ...
-----------------------------------------------------
 Члан тима 1 | време |     |     | ...
-----------------------------------------------------
 Члан тима 1 |     |     |     | ...
-----------------------------------------------------
 Члан тима 3 |     |     |     | ...
-----------------------------------------------------
 ...     |     |     |     | ...

У овај документ сваки члан тима уноси податке о томе колико времена је провео на пословима бављења пројектом.

Извештавање

По завршетку анализе података обе радне групе припремају заједнички извештај о ресурсима школе у односу на просек у окружењу и у односу на просек на нивоу Србије.

Обе радне групе припремају заједно још и Извештај о самовредновању у коме се анализира колико времена је утрошено на овај посао по ученику и по датуму и подаци се приказују одговарајућим дијаграмима.

Извештај о ресурсима школе се подноси целом разреду и наставнику који треба да посвети један час његовој анализи. Чланови тима треба да прокоментаришу Извештај о самовредновању. Презентацију резултата пројекта припремити у MS PowerPoint-у.

Извештај о ресурсима школе се подноси и управи школе са молбом да се објави на огласној табли и/или на сајту школе.

Уколико је то могуће у процес сумирања утисака укључити шири круг људи. Рецимо, презентовати извештај на родитељском састанку, али и изван школе како (ако то прилике допуштају) би у цео процес била укључена и локална заједница.