$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Дигитална технологија у мојој школи и пандемија проузрокована вирусом корона

Како је твоја школа организовала наставу у условима пандемије Корона вируса?

Да ли је школа имала довољно техничких средстава да подржи наставу на даљину?

У којој мери су се наставници ослањали на подршку коју је припремило Министарство (програм на РТС, Google classroom, Microsoft Teams)?

У којој мери су ученици “користили” услове учења од куће да би варали на проверама?

Ниво амбициозности пројекта: * * *

Циљ истраживања

Пандемија проузрокована вирусом корона је унела низ новина у школску свакодневицу у Србији. Школе су због уведених епидемиолошких мера морале да пређу на потпуно или делимично извођење наставе на даљину, што је у сваком случају оставило последице на наставни процес.

Циљ истраживања је да се утврди:

 1. Како се твоја школа организовала за извођење наставе на даљину?

 2. Како су се наставници снашли у новој ситуацији?

 3. У којој мери су ученици “користили” услове учења од куће да би варали на проверама?

Ресурси и вештине

За реализацију овог пројектног задатка потребно је:

 1. Два рачунара на којима је инсталиран Microsoft Office

 2. Прикључак на Интернет

 3. Штампач

 4. Приступ машини за фотокопирање

 5. Кутије за прикупљање анкете

Реализација овог пројектног задатка укључује следеће активности:

 1. Припрема анкетног упитника (MS Word)

 2. Анкетирање наставника и ученика

 3. Комуницирање са управом школе

 4. Обрада података прикупљених анкетом (MS Excel)

 5. Вођење евиденције о уложеном времену за потребе самовредновања (Google Documents)

 6. Израда извештаја (MS Word)

 7. Израда презентације (MS PowerPoint)

Формирање тима

Тим треба поделити на следеће радне групе:

 1. Радна група за анкетирање наставника, и

 2. Радна група за анкетирање ученика.

Припрема упитника

Цео тим заједно припрема два упитника:

 1. Анонимни упитник за наставнике

 2. Анонимни упитник за ученике

Упитник за наставнике може да се осврне, рецимо, на следеће:

 1. у којој мери су се наставници ослањали на програм који је емитован на РТС

 2. У којој меру су се наставници ослањали на електронске платформе за дистрибуирање писаног материјала и за домаће задатке (Google classroom, Microsoft Teams, нешто треће?)

 3. У којој мери су наставници користили програме за видео конференције (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, нешто пето?)

 4. У којој меру су наставници задовољни техничком подршком коју су добили од школе

 5. У којој мери су наставници задовољни постигнућима ученика

Упитник за ученике може да се осврне, рецимо, на следеће:

 1. у којој мери су се ученици ослањали на програм који је емитован на РТС

 2. У којој меру су се наставници ослањали на електронске платформе за дистрибуирање писаног материјала и за домаће задатке (Google classroom, Microsoft Teams, нешто треће?)

 3. У којој мери су наставници користили програме за видео конференције (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, нешто пето?)

 4. У којој меру су ученици задовољни техничком подршком коју су добили од школе

 5. Да ли ученици верују да су на овај начин научили исто, мање или више у поређењу са традиционалном наставом

 6. У којој мери су ученици “користили” ситуацију рада од куће и да ли су варали на проверама

Ова два упитника треба да садрже неколико заједничких питања како би се током анализе резултата могло упоредити мишљење ученика и мишљење наставника у вези са наведеном темом.

Прикупљање података

Након припреме упитника и усаглашавања питања са наставником обавезно је обавестити управу школе о томе да се планира истраживање на ову тему! Управи школе треба поднети молбу да одобри истраживање и да преузме на себе умножавање упитника. Уз молбу је обавезно приложити упитнике које тим планира да подели по школи, навести да је анкета анонимна и навести у ком периоду се планира провођење анкете.

Уколико управа школе не одобри анкетирање, ревидирати упитнике и поновити процедуру.

Када управа школе одобри анкетирање:

 1. На огласне табле у школи поставити кратку информацију о томе да ће бити проведено истраживање на ову тему. Обавезно навести да је анкета анонимна и у ком периоду ће се провести!

 2. Поставити кутије у које ће ученици и наставници моћи да убацују своје попуњене анкетне листиће.

 3. Поделити анкетне листиће ученицима и наставницима током великог одмора.

Самовредновање

Током рада на реализацији пројекта сваки учесник пројекта за себе води дневник у облику дељеног документа у облаку који има следећу структуру:

       | Датум 1 | Датум 2 | Датум 3 | ...
-----------------------------------------------------
 Члан тима 1 | време |     |     | ...
-----------------------------------------------------
 Члан тима 1 |     |     |     | ...
-----------------------------------------------------
 Члан тима 3 |     |     |     | ...
-----------------------------------------------------
 ...     |     |     |     | ...

У овај документ сваки члан тима уноси податке о томе колико времена је провео на пословима бављења пројектом.

Обрада података и извештавање

По завршетку анкетирања Радне групе припремају два извештаја, свака за своју анкету:

 1. Извештај о анкети за ученике, и

 2. Извештај о анкети за наставнике.

Оба извештаја треба да буду Ексел табеле у којима се за свако питање у упитнику анализира структура одговора и приказује се одговарајућим дијаграмом.

Цео тим ради на поређењу одговора ученика и одговора наставника у вези са питањима која се јављају у оба упитника.

Цео тим припрема и Извештај о самовредновању у коме се анализира колико времена је утрошено на овај посао по ученику и по датуму и подаци се приказују одговарајућим дијаграмима.

Сва три извештаја се подносе целом разреду и наставнику који треба да посвети један час њиховој анализи. Чланови тима треба да прокоментаришу Извештај о самовредновању. Презентацију резултата пројекта припремити у MS PowerPoint-у.

Извештаји о анкети за ученике и о анкети за наставнике се подносе управи школе са молбом да се објаве на огласној табли и/или на сајту школе.

Уколико је то могуће у процес сумирања утисака укључити шири круг људи. Рецимо, презентовати извештај на родитељском састанку, али и изван школе како (ако то прилике допуштају) би у цео процес била укључена и локална заједница.