$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

JavaScript кориснички интерфејс

Питање 1.

Нека је у JavaScript коду lista објекат који у објектном моделу документа представља листу за одабир вредности, а f нека је функција, која треба да се изврши када корисник одабере ставку у тој листи. којом наредбом можемо да повежемо одабир ставке са функцијом f која реагује на тај догађај?

кôд A: lista.addEventListener('change', f);
кôд B: lista.addEventListener(change, f);
кôд C: lista.addEventListener('change', function f);
кôд D: addEventListener(lista, change, f);
кôд E: lista.addEventListener(change, function f);

  Q-103: Изабери одговор:

 • Кôд A
 • Тачно
 • Кôд B
 • Нетачно
 • Кôд C
 • Нетачно
 • Кôд D
 • Нетачно
 • Кôд E
 • Нетачно

Питање 2.

Које све врсте података могу да се унесу директно (без конверзије) помоћу елемента input?

  Q-104: Изабери одговорe:

 • Обичан текст
 • Тачно
 • Број
 • Тачно
 • Логичка вредност
 • Нетачно
 • Датум
 • Тачно
 • Објекат
 • Нетачно

Питање 3.

Коју вредност треба да има атрибут type елемента <input>, да би тај елемент прихватао бројчану вредност?

  Q-105: Изабери одговор:

 • "integer"
 • Нетачно
 • "number"
 • Тачно
 • "numeric"
 • Нетачно
 • "numerical"
 • Нетачно

Питање 4.

Чему служи елемент <label>?

  Q-106: Изабери одговор:

 • Да омогући унос различитих врста података.
 • Нетачно
 • Да означи почетак и крај групе елемената за унос података.
 • Нетачно
 • Да дâ пример исправног уноса.
 • Нетачно
 • Да појасни кориснику шта треба да унесе.
 • Тачно

Питање 5.

Елемент којим се кориснику омогућава избор ставке из падајуће листе је елемент …

  Q-107: Изабери одговор:

 • 'select'
 • Тачно
 • 'option'
 • Нетачно
 • 'choose'
 • Нетачно
 • 'droplist'
 • Нетачно

Питање 6.

Свака ставка у оквиру елемента за избор ставке, задаје се једним уметнутим елементом …

  Q-108: Изабери одговор:

 • 'select'
 • Нетачно
 • 'option'
 • Тачно
 • 'item'
 • Нетачно
 • 'choice'
 • Нетачно