$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

JavaScript функције, методе и догађаји

Питање 1.

Шта се исписује у конзолу извршавањем ових наредби?

function f(x, y) {
  return x - y;
}

let a = 5, b = 3;
console.log(f(b, a));

  Q-94: Изабери одговор:

 • 2
 • Нетачно
 • -2
 • Тачно
 • undefined
 • Нетачно
 • 5,3
 • Нетачно
 • 3,5
 • Нетачно

Питање 2.

Која је вредност променљиве y након извршења ових наредби (приметите да у функцији нема наредбе return)?

function f(x) {
  kv = x*x;
}
let kv;
let y = f(3);

  Q-95: Изабери одговор:

 • 9
 • Нетачно
 • Наредбе не могу да се изврше због синтаксне грешке.
 • Нетачно
 • undefined
 • Тачно
 • 3
 • Нетачно

Питање 3.

Када функција треба да врати две вредности, x и y, пишемо …

  Q-96: Изабери одговор:

 • return x, y;
 • Нетачно
 • return (x, y);
 • Нетачно
 • return [x, y];
 • Тачно
 • return {x, y};
 • Нетачно

Питање 4.

Којом наредбом вредност x додајемо као нови елемент на крај низа a?

  Q-97: Изабери одговор:

 • a.add(x);
 • Нетачно
 • a.push(x);
 • Тачно
 • a.append(x);
 • Нетачно
 • a += x;
 • Нетачно

Питање 5.

Чему је једнако x након наредби

a = [5, 10, 15, 20];
x = a.slice(1, 2);

  Q-98: Изабери одговор:

 • [10]
 • Тачно
 • 10
 • Нетачно
 • [10, 15]
 • Нетачно
 • {10, 15}
 • Нетачно

Питање 6.

Која наредба је еквивалентна са d = getElementById('poslednji_odeljak') ?

  Q-99: Изабери одговор:

 • d = querySelector('poslednji_odeljak');
 • Нетачно
 • d = document.getElementsByTagName('div').last;
 • Нетачно
 • d = querySelector('.poslednji_odeljak');
 • Нетачно
 • d = querySelector('#poslednji_odeljak');
 • Тачно

Питање 7.

Наредбом setInterval(f, 5); постижемо да се функција f изврши

  Q-100: Изабери одговор:

 • на сваких 5 секунди
 • Нетачно
 • 5 пута у секунди
 • Нетачно
 • на сваких 5 милисекунди
 • Тачно
 • само једном, након 5 милисекунди
 • Нетачно

Питање 8.

Шта је анонимна функција?

  Q-101: Изабери одговор:

 • Функција чија се дефиниција наводи на месту употребе, уместо имена функције.
 • Тачно
 • Функција која не враћа никакву вредност.
 • Нетачно
 • Функција која се аутоматски извршава одмах по отварању веб странице.
 • Нетачно
 • Функција садржана у другој функцији.
 • Нетачно

Питање 9.

Како се назива догађај изласка (показивача) миша из области HTML елемента?

  Q-102: Изабери одговор:

 • mouseexit
 • Нетачно
 • mouseover
 • Нетачно
 • mouseout
 • Тачно
 • mouseend
 • Нетачно