$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

JavaScript објекти и низови

Питање 1.

Која је вредност променљиве raspon након ових наредби?

raspon = { start: 5 };
raspon.stop = 8;

  Q-84: Изабери одговор:

 • { start: 5 }
 • Нетачно
 • { start: 5, stop: 8 }
 • Тачно
 • { stop: 8 }
 • Нетачно
 • Наредбе нису синтаксно исправне.
 • Нетачно

Питање 2.

Шта се дешава приликом извршавања ових наредби?

osoba1 = { ime: 'Petar' };
alert(osoba1.godine);

  Q-85: Изабери одговор:

 • Програм пукне
 • Нетачно
 • Програм је синтаксно неисправан и не може да се покрене.
 • Нетачно
 • Програм испише "0"
 • Нетачно
 • Програм испише "undefined".
 • Тачно

Питање 3.

Шта исписује следећи програм у конзолу?

tacka = { x: 2, y: 3 };
console.log(tacka);

  Q-86: Изабери одговор:

 • {x:2,y:3}
 • Нетачно
 • tacka={x:2,y:3}
 • Нетачно
 • [object Object]
 • Тачно
 • undefined
 • Нетачно

Питање 4.

Шта исписује следећи програм у конзолу?

tacka = { x: 2, y: 3 };
console.log(JSON.stringify(tacka));

  Q-87: Изабери одговор:

 • {x:2,y:3}
 • Тачно
 • tacka={x:2,y:3}
 • Нетачно
 • [object Object]
 • Нетачно
 • undefined
 • Нетачно

Питање 5.

У документу са следећом структуром

<body>
 <div>
  <div> <p>aa1</p> <p>aa2</p> </div>
  <div> <p>ab1</p> <p>ab2</p> </div>
 </div>
 <div>
  <div> <p>ba1</p> <p>ba2</p> </div>
  <div> <p>bb1</p> <p>bb2</p> </div>
 </div>
</body>

наредбом document.body.firstElementChild.firstElementChild.style.Color = '#FFFFC0'; један део текста постаје црвен. Који део?

  Q-88: Изабери одговор:

 • aa1
 • Нетачно
 • aa1 aa2
 • Тачно
 • aa1 aa2 ab1 ab2
 • Нетачно
 • aa1 aa2 ab1 ab2 ba1 ba2 bb1 bb2 (тј. цео текст)
 • Нетачно

Питање 6.

Шта исписује следећи програм у конзолу?

let a = [5, 2, 4, 1];
console.log(a[1]);

  Q-89: Изабери одговор:

 • 5
 • Нетачно
 • 2
 • Тачно
 • 5, 2, 4, 1
 • Нетачно
 • 1
 • Нетачно

Питање 7.

Шта исписује следећи програм у конзолу?

let b = [3, [4, 7], 9, 6, 2];
console.log(b[2]);

  Q-90: Изабери одговор:

 • [4, 7]
 • Нетачно
 • 4
 • Нетачно
 • 9
 • Тачно
 • 7
 • Нетачно

Питање 8.

Шта исписује следећи програм у конзолу?

let a = [3, , 7, 2];
console.log(a[1]);

  Q-91: Изабери одговор:

 • Програм није синтаксно исправан и не може ни да се покрене.
 • Нетачно
 • Исписује 3
 • Нетачно
 • Исписује undefined
 • Тачно
 • Наредба доводи и до грешке при извршавању и нема ефекта (не исписује ништа).
 • Нетачно
 • Исписује 7
 • Нетачно

Питање 9.

Чему је једнак израз a[a.length]?

  Q-92: Изабери одговор:

 • undefined
 • Тачно
 • Зависи од тренутне дужине низа
 • Нетачно
 • Једнак је последњем елементу низа
 • Нетачно
 • Израз доводи до грешке при извршавању и наредба која га садржи ће бити игнорисана.
 • Нетачно

Питање 10.

У документу са следећом структуром

<body>
 <div>
  <div> <p>aa1</p> <p>aa2</p> </div>
  <div> <p>ab1</p> <p>ab2</p> </div>
 </div>
 <div>
  <div> <p>ba1</p> <p>ba2</p> </div>
  <div> <p>bb1</p> <p>bb2</p> </div>
 </div>
</body>

извршавањем наредбе

document.body.children[1].children[1].style.color = 'red';

један део текста постаје црвен. Који део?

  Q-93: Изабери одговор:

 • ab2
 • Нетачно
 • bb2
 • Нетачно
 • bb1 bb2
 • Тачно
 • bb1
 • Нетачно