$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Push-pop реконструкција

време меморија улаз излаз
0,15 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

Током рада са стеком укупно \(n\) пута је извршена операција push којом се нека вредност поставља на врх стека и укупно \(n\) пута је извршена операција pop којом је елемент скинут са врха стека. Ако је познат низ бројева који су редом били аргументи операције push и низ бројева који су редом добијани као резултат операције pop, напиши програм који одређује редослед операција push и pop.

Улаз

Са стандардног улаза се учитава број \(n\) (\(1 \leq n \leq 10^5\)), а затим два низа од по \(n\) бројева раздвојених размацима. Претпоставити да су и у једном и у другом низу сви елементи различити.

Излаз

На стандардни излаз исписати редослед операција push и pop или -, ако такав редослед операција није могуће пронаћи за задате низове.

Пример 1

Улаз

5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

Излаз

push push push push push pop pop pop pop pop

Пример 2

Улаз

5 1 2 3 4 5 3 2 5 4 1

Излаз

push push push pop pop push push pop pop pop

Пример 3

Улаз

5 1 2 3 4 5 5 4 3 1 2

Излаз

-

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.