$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Средине

време меморија улаз излаз
1 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

Aутомобил путује мењајући брзину током путовања. Познато је да се један део пута кретао равномерно брзином \(v_1\,\mathrm{\frac{km}{h}}\), затим се један део пута кретао равномерно брзином \(v_2\,\mathrm{\frac{km}{h}}\), и тако даље, све до последњег дела пута где се кретао равномерно брзином од \(v_n\,\mathrm{\frac{km}{h}}\). Написати програм који одређује просечну брзину аутомобила на том путу и то:

  • ако се претпостави да је сваки део пута трајао исто време,
  • ако се претпостави да је на сваком делу пута аутомобил прешао исто растојање.

Улаз

Са стандардног улаза уноси се \(n\) (\(2 \leq n \leq 10\)) позитивних реалних бројева: \(v_1\), \(v_2\), …, \(v_n\) (za svako \(v_i\) важи \(30 \leq v_i \leq 120\)), након чега следи крај улаза. Подаци се учитавају до краја улаза.

Излаз

У првој линији стандардног излаза исписати реалан број заокружен на 2 децимале који представља просечну брзину под претпоставком да је сваки део пута трајао исто време, а у другом реду реалан број заокружен на 2 децимале који представља просечну брзину под претпоставком да је на сваком делу пута аутомобил прешао исто растојање.

Пример

Улаз

60 40

Излаз

50.00 48.00

Овај задатак има и другачија решења у делу збирке који следи.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.