$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Просек одличних

време меморија улаз излаз
1 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

Дате су просечне оцене \(n\) ученикa једног одељења. Написати програм којим се одређује просек просечних оцена свих одличних ученика тог одељења.

Улаз

Прва линија стандарног улаза садржи природан број \(n\) (\(1 \leq n \leq 100\)) који представља број ученика. У наредних \(n\) линија налази се по један реалан број из интервала \([2, 5]\). Ти бројеви представљају просеке ученика.

Излаз

У првој линији стандарног излаза приказати просек просечних оцена одличних ученика одељења заокружен nа две децимале. Ако одличних ученика нема приказати -.

Пример 1

Улаз

4 3.5 4.75 3 4.5

Излаз

4.62

Пример 2

Улаз

4 3.5 3.75 2.80 4.35

Излаз

-

Овај задатак има и другачија решења у делу збирке који следи.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.