$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Парно непарни

време меморија улаз излаз
1 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

Пера се игра картама. Све карте које је имао у руци је сложио тако да прво иду све карте са парним бројевима, а затим оне са непарним бројевима (могуће је и да је Пера имао само парне или само непарне карте). Напиши програм који проверава да ли је Пера исправно сложио карте.

Улаз

Са стандардног улаза учитавају се бројеви карата (природни бројеви између 2 и 10) све док се не дође до краја улаза (он се може унети са Ctrl+Z тј. Ctrl+D). Карата има најмање две, а највише десет.

Излаз

На стандардни излаз исписати da ако је Пера добро сложио карте тј. ne у супротном.

Пример 1

Улаз

2 6 4 5 3

Излаз

da

Пример 2

Улаз

2 6 3 5 4

Излаз

ne

Овај задатак има и другачија решења у делу збирке који следи.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.