$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Најбољи такмичари

време меморија улаз излаз
1 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

На такмичењу у пливању слободним стилом на \(100\) метара учествовало је 4 такмичара са стартним бројевима од 1 до 4. Познати су резултати свих такмичара изражени у секундама. Написати програм који исписује стартне бројеве свих оних такмичара који су постигли најбољи резултат (најмање време) на том такмичењу.

Улаз

У четири линије стандардног улаза налазе се четири реална броја из интервала \([40,100]\), сваки број у посебној линији. Бројеви представљају резултате такмичара редом од такмичара са стартним бројем 1 до такмичара са стартним бројем 4.

Излаз

На стандардном излазу исписују се стартни бројеви такмичара који су постигли најбољи резултат. Сваки стартни број је у посебној линији, стартни бројеви су приказани од најмањег до највећег.

Пример

Улаз

54.7 50.3 50.3 58.6

Излаз

2 3

Овај задатак има и другачија решења у делу збирке који следи.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.