$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Најближи просеку

време меморија улаз излаз
1 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

Написати програм који за четири дата броја одређује који је од та четри броја најближи аритметичкој средини датих бројева (ако је више бројева једнако близу аритметичкој средини, исписати први од њих на који се наиђе).

Улаз

У четири линије стандардног улаза налазе се четири реална броја.

Излаз

У једној линији стандардног излаза исписати онај од унетих реалних бројева, који је најближи њиховој аритметичкој средини. Тражени број приказати заокружен на две децимале.

Пример

Улаз

24.3 20.2 23.5 22.7

Излаз

22.70

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.