$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Најближи датом целом броју

време меморија улаз излаз
1 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

Ученици једног одељења су организовали наградну игру. Победник игре је онај ученик који што боље процени колико метара је дугачка њихова учионица. Ако су две процене такве да за исти износ потцењују тј. прецењују дужину учионице, победник је онај ко је дао већу процену.

Улаз

У првој линији стандардног улаза налази се реалан број \(x\) (\(10 \leq x \leq 20\)), стварна дужина учионице, у другој линији природан број \(n\) (\(3 \leq n \leq 30\)) који представља број ученика, док следећих \(n\) линија садрже различите реалне бројеве \(x_i\) (\(5 \leq x_i \leq 30\)) који представљају процене ученика.

Излаз

У првој линији стандардног излаза приказати, највећи број међу учитаним реалним бројевима који је најближи броју \(x\) (заокружен на две децимале).

Пример

Улаз

13.0 4 12.4 8.4 13.6 7.5

Излаз

13.60

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.