$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Курс

време меморија улаз излаз
1 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

Написати програм којим се на основу датог куповног и продајног курса евра према динару и куповног и продајног курса долара према динару, израчунава куповни и продајни курс долара према евру и евра према долару. Куповни курс валуте 1 према валути 2 представља износ валуте 2 за који се може купити јединицом валуте 1 (валута 1 се третира као роба која се купује), а продајни курс валуте 1 према валути 2 представља износ валуте 2 који се може добити продајом јединице валуте 1 (валута 1 се третира као роба која се продаје). На пример, куповни курс евра према динару је број динара потребних да би се купио један евро, док је продајни курс евра према динару број динара који се могу добити продајом једног евра. Све трансакције евра према долару и обрнуто се обављају, по прописима НБС, преко конверзије у динаре.

Улаз

У свакој од четири линије стандардног улаза налазе се редом куповни курс евра према динару, продајни курс евра према динару, куповни курс долара према динару, продајни курс долара према динару (реални бројеви).

Излаз

У свакој од четири линије стандардног излаза исписују се редом реални бројеви, куповни курс долара према евру, продајни курс долара према евру, куповни курс евра према долару и продајни курс евра према долару, заокружени на 4 децимале.

Пример

Улаз

123.59 122.85 109.72 109.06

Излаз

0.8931 0.8824 1.1332 1.1197

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.