$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

K децимала у бинарном запису

време меморија улаз излаз
1 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

Написати програм којим се исписује првих \(k\) децимала бинарног записа реаланог броја \(x\) (\(0 \leq x < 1\)).

Напомена: Не вршити заокруживање, него само одсећи вишак децимала.

Улаз

Прва линија стандардног улаза садржи реалан број из интервала [0,1). Друга линија стандардног улаза садржи природни број \(k\) (\(1 \leq k \leq 100\)).

Излаз

У првој и јединој линији стандардног излаза приказати бинарни запис броја \(x\), заокружен на \(k\) децимала.

Пример

Улаз

0.8 4

Излаз

0.1100

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.