$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Позициони запис броја

У поглављу о малим серијама видели смо како итеративним алгоритмом можемо одредити цифре броја (здесна налево) и како од цифара броја можемо одредити вредност броја (било да оне долазе слева надесно или здесна налево). У овом поглављу ћемо те алгоритме уопштити на веће бројеве тј. бројеве чији се број цифара не зна унапред (стога ћемо у имплементацији користити условне петље).

У наредним задацима алгоритме за рад са цифрама у позиционом запису комбиноваћемо са раније приказаним алгоритмима за обраду бројевних серија (израчунавање статистика, претрага, пресликавање и слично).

Позициони запис броја — zadaci

Број и збир цифара броја

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 59, rešilo: 89%

Да ли запис броја садржи цифру

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 48, rešilo: 72%

Различите цифре

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 48, rešilo: 89%

Армстронгов број

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 38, rešilo: 84%

Трансформација броја у производ цифара

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 45, rešilo: 91%

Најмањи број са највећим збиром парних цифара

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 30, rešilo: 66%

Број формиран од датих цифра с лева на десно

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 31, rešilo: 90%

Број формиран од датих цифара здесна на лево

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 14, rešilo: 100%

Замени цифре 0 са 5

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 33, rešilo: 96%

Децимале броја 1/n

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 15, rešilo: 73%

K децимала у бинарном запису

За овај задатак можете видети решење
pokušalo: 10, rešilo: 100%

Бројеви који не садрже цифру 5

pokušalo: 29, rešilo: 82%

Комбинација два броја минимумом и максимумом одговарајућих цифара

pokušalo: 18, rešilo: 83%