$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

SrednjaOcena

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Učitati n ocena i ispisati srednju ocenu na dve decimale. Zaokruživanje na dve decimale vršiti naviše, kao što je to i uobičajeno kod računanja proseka ocena. Na primer, ako je tačan prosek 4.56273, ispisati 4.57.

U prvom redu broj ocena n. U sledećih n redova po jedna ocena u svakom redu.

Prosečna ocena ispisana na dve decimale.

Ocene mogu biti 1, 2, 3, 4 ili 5. Prosek na dve decimale ispisati sa dodatim nulama na kraju ako je potrebno. Na primer, ako je prosek 4.5, ispisati 4.50.

Ulaz izlaz

5
2
3
1
1
2

1.80

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.