$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Priručnik za C++

Proteklo vreme

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja zadatka
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni ulaz standardni izlaz

Izračunati vreme proteklo između dva trenutka.

HH:MM:SS HH:MM:SS

HH:MM:SS

Ulaz Izlaz

06:36:46 08:38:48

02:02:02

Kada se učitava podatak tipa int, preskaču se svi nevidljivi znakovi sa ulaza (tipa razmak), i učitaće se svi znakovi do prvog znaka koji nije cifra. Da se učita samo jedan znak sa ulaza treba da se učita podatak tipa char.

Primera radi, za ulaz "1m65cm", sledeći kod:

void main()

 {

    int metri;

    int centimetri;

    char znak;

    cin >> metri >> znak >> centimetri;

    cout << metri << " metara " << centimetri << " centimetara."

}

ispisuje "5 metara 65 centimetara."

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.