$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Faktorizacija

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 128 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Dato je n brojeva. Potrebno je faktorisati svaki broj, tj. napisati ga kao proizvod prostih činilaca. Svaki broj faktorisati u formatu p1^a1 * p2^a2 * ... * pk^ak , gde su p1 ≤ p2 ≤ ... ≤ pk svi prosti činioci datog broja (u rastućem redosledu), a a1, a2, ..., ak - njihovi odgovarajući izložioci. Izmedju brojeva i simbola '*' i '^' ne sme biti razmaka. Takođe, ukoliko je izložilac nekog broja jednak 1, treba ga svejedno ispisati.

U prvom redu standradnog ulaza nalazi se prirodan broj n . U sledećih n redova se nalazi po jedan ceo broj bi koga treba faktorisati.

Na standardni izlaz za svaki broj ispisati, u posebnom redu, njegovu faktorizaciju u gore opisanom formatu, u redosledu datim na ulazu.

1 ≤ n ≤ 200.000,

2 ≤ bi ≤ 200.000.

Ulaz izlaz
3
10
23
180
2^1*5^1
23^1
2^2*3^2*5^1

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.