$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Lepi podnizovi

vreme memorija ulaz izlaz
0,5 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Dat je niz A dužine N. Za podniz (a[i], a[i+1],..., a [j]) = a [i, j], gde je i < j, kažemo da je lep ukoliko važi:

  • a [i] <= a [j]
  • a [i] <= a [k] <= a [j], za svako k iz [i, j]

Napisati program koji nalazi najduži lepi podniz za dati niz prirodnih brojeva.

U prvom redu ulaza se nalazi prirodni broj N koji predstavlja dužinu niza. U narednih N redova se nalazi po jedan prirodan broj - elementi datog niza. 

U prvom i jedinom redu štampati dužinu najdužeg lepog podniza.

  • 2 <= N <= 10^6
  • 0 <= a [i] <= 2 * 10^9, za i iz [1, n]
Ulaz izlaz

6

1

3

4

2

5

0

5

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.