$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Derbi (SIO 2013 OŠ zad 1)

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Сваке године, Београд је домаћин фудбалског дербија (утакмице између Црвене звезде и Партизана). Организатори 144. вечитог дербија су одабрали неколико полицијских инспектора да буду супервизори сваке навијачке фракције током дербија. Супервизори су задужени да помажу навијачима током боравка на стадиону и непосредно пре и након утакмице. Ради безбедности, сви навијачи исте фракције имају једног супервизора- како би заједно били на стадиону. Међутим, један од организатора дербија направио је велику збрку при продаји карата и сваком навијачу при куповини карте је саопштио насумично име супервизора. Ваш задатак је да напишете програм DERBI који ће одредити минимални број навијача које организатори морају обавестити (да имају новог супервизора) како би се поправио проблем. При томе важи: да сваки супервизор буде задужен за навијаче из највише једне фракције, као и да сви навијачи из исте фракције имају истог супервизора. Ако постоји више супервизора него фракција навијача, онда неки супервизори могу остати и без задужења.

Прва линија стандардног улаза садржи два цела броја N (1 ≤ N ≤ 100) и М (1 ≤ М ≤ 15, МN), где N је број супервизора и М је број фракција навијача. Наредних N линија описује број навијача за које је задужен сваки супервизор: свака линија садржи М целих бројева Xij (0 ≤ Xij ≤ 10), где Xij је број навијача из ј-те фракције за које је задужен i-ти супервизор (први ред садржи X11, X12, X13, …, X, други ред садржи X21, X22, X23, …, X, …). Постоји бар 2 навијача из сваке фракције на 144. дербију.

Стандардни излаз мора да садржи један цео број: минимални број навијача који ће бити обавештени

Ulaz izlaz

3 2

4 9

1 0

2 0

5

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.