$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Fibonačijevi podnizovi

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Dat je niz prirodnih brojeva dužine N manjih od M.

Naći maksimalnu dužinu podniza fibonačijevog niza tako da on može biti formiran od zadatih brojeva i ispisati indekse elemenata zadatog niza koji formiraju ovaj fibonacijev podniz.

U prvom redu standardnog ulaza nalaze se prirodni brojevi N i M koji predstavljaju broj elemenata i maksimalnu moguću vrednost elemenata zadatog niza.
U drugom redu nalazi se N prirodnih brojeva koji predstavljaju zadati niz.

Na standardni izlaz u prvom redu ispisati broj elemenata najdužeg fibonačijevog podniza koji se može formirati i ispisati indekse elemenata zadatog niza koji formiraju ovaj fibonacijev podniz. Ukoliko postoje dva ista broja sa razlicitim indeksom u nizu uzeti manji indeks. Indekse ispisati u redu takvom da elementi niza, koje oni indeksiraju, formiraju fibonacijev podniz.

M <= 10 000;
N <= 10 000 000;

Ulaz izlaz

12 20
2 4 6  8 10  11 13 4 3 2 1 1

4
10 11 0 8

Najduži fibonačijev podniz koji se može formirati je 1 1 2 3.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.