Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Završene obuke nastavnika razredne nastave u okviru projekta „Škole za 21. vek“

pre 2 godine

Preko 450 nastavnika i nastavnica razredne nastave je uspešno savladalo obuku za primenu mikrobit uređaja u okviru nastavne teme Algoritamski način razmišljanja predmeta Digitalni svet

Fondacija Petlja je u saradnji sa British Council-om kreirala i sprovela po prvi put obuku za nastavnike i nastavnice razredne nastave koje se odnose na primenu mikrobita u okviru predmeta Digitalni svet u okviru nastavne teme Algoritamski način razmišljanja.

 

Podsećamo da je tokom prethodne godine tim Fondacije Petlja kreirao dva besplatna, interaktivna priručnika za primenu mikrobit uređaja u okviru dela nastavnog programa koji se odnosi na projektnu nastavu u nižim razredima i to:

 

Programiranje mikrobit uređaja u MejkKodu – priručnik sa primerima projekata osnovnog nivoa

 

Programiranje mikrobit uređaja u MejkKodu – priručnik sa primerima projekata naprednog nivoa

 

Na osnovu kreiranih priručnika, a prateći zvaničan program nastave i učenja kreirana je obuka hibridnog tipa, što je podrazumevalo da je prvi deo obuke održan na portalu petlja.org, a da je nakon završetka onlajn dela obuke, usledio jedan dan obuke uživo, gde je fokus bio na praktičnom radu polaznika na projektima. Obuka je akreditovana i nosila je 16 bodova stručnog usavršavanja.

 

Tokom celokupnog trajanja obuke, nastavnici su imali mentorsku podršku koja im je pomagala u savladavanju materijala i primeni naučenog. 

 

Cilj ove obuke bio je da nastavnici razredne nastave dostignu više nivoe digitalnih kompetencija u domenu realizacije nastavne teme Algoritamski način razmišljanja u okviru predmeta Digitalni svet, uz upotrebu mikrobit uređaja. 

 

Ove obuke su realizovane u okviru faze dva projekta „Škole za 21. vek“, koji implementira i finansira British Council i koji je podržan od strane Ministarstva prosvete, a na kojem je Fondacija Petlja jedan od partnera. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje obrazovanja kroz modernizaciju nastavnog procesa i prilagođavanje savremenim tehnologijama. 

 

Podsećamo da je tokom prve faze projekta „Škole za 21. vek“ tim Fondacije Petlja pored brojnih obuka za nastavnike i nastavnice predmetne nastave kreirao i 3 priručnika za brojnim primerima primene mikrobit uređaja u nastavi Informatike i računarstva i Tehnike i tehnologije. 

Svi priručnici prate zvanične programe nastave i učenja, besplatni su i dostupni na sledećem linku: https://petlja.org/projekti/British