Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Savremeno računarstvo – osnovni koncepti i primena

pre 3 godine

Novi kurs na net.kabinetu namenjen učenicima četvrtog razreda gimnazije se bavi temom savremene primene računarstva od IoT-a do mašinskog učenja, veštačke inteligencije i robotike

Tokom četiri razreda gimnazije, učenici se na časovima Računarstva i informatike upoznaju sa osnovama programiranja, potom analizom i obradom podataka, veb programiranjem i konačno bazama podataka. Sve ove teme gimnazijalcima daju široko osnovno znanje kada je reč o računarstvu kao jednoj od najperspektivnijih savremenih oblasti. Na kraju ovog četvorogodišnjeg ciklusa školovanja, program predviđa i osvrt na moderne primene računarstva u današnjem svetu. Iz tog razloga, kreirali smo kurs Primene savremenog računastva za četvrti razred gimnazije koji u potpunosti prati program nastave i učenja za četvrti razred gimnazije za sva tri smera.

 

Prolazeći kroz kurs samostalno ili zajedno sa svojim nastavnikom, učenici će imati prilike da se upoznaju sa sledećim temama: internet stvari i pametni gradovi, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, obrada velikih količina podataka, robotika, kriptografija i kvantni računari.

 

Navedene teme pokrivaju neke moderne primene računarstva koje, pored klasičnih i opšte poznatih primena, u poslednje vreme postaju sve aktuelnije i privlače sve više pažnje svojim ubrzanim napretkom. Svaka od tema u kursu je opisana tako da učenici mogu da se upoznaju sa osnovnim konceptima na kojima se zasnivaju obrađene oblasti, kao i sa primerima primena tih oblasti. 

 

Kurs je koncipiran tako da pokrije oko deset školskih časova, a istovremeno je dobra polazna osnova za projektnu nastavu i samostalno istraživanje učenika i učenica o ovim temama.