Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Prvi materijali za srednje stručne škole na net.kabinetu

pre 9 meseci

Sa materijalima za elektrotehničke škole Petlja proširuje podršku nastavi IT predmeta u školama

Pored toga što smo ponosni na činjenicu da sa novoobjavljenim materijalima pokrivamo sve razrede osnovnih škola i gimnazija kao i najveći deo stručnih predmeta specijalizovanih IT odeljenja, od ove godine autorski tim Fondacije Petlja izrađuje i materijale za srednje stručne škole. Objavljeni su materijali za predmete Programiranje 1 i Programiranje 2 za elektrotehničke škole, koji se mogu koristiti za obrazovne profile elektrotehničar informacionih tehnologija i elektrotehničar računara. Ta dva obrazovna profila u Srbiji godišnje upisuje oko 3.400 učenica i učenika.

 

Ovaj korak predstavlja značajan napredak u našem nastojanju da obezbedimo sveobuhvatnu podršku nastavnicima i nastavnicama u realizaciji nastave koja uključuje oblasti informacionih tehnologija. 

 

Svi materijali su besplatni i dostupni na onlajn platformi net.kabinet, kao otvoreni obrazovni resursi.

 

Edukativni materijali za srednje stručne škole su kreirani u okviru projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, kojim koordinira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i na kome je Fondacija Petlja implementacioni partner, a koji se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i uz podršku Vlade Republike Srbije.