Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Poziv za prijavu na Zimsku školu otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka

pre 5 godine

Fondacija Petlja je objavila Javni poziv za prijavu na Zimsku školu otvorenih podataka, namenjenu studentima treće i četvrte godine osnovnih studija i master studentima društveno-humanističkih nauka.

Osnovni cilj Zimske škole je da animiramo i pripremimo buduće ekonomiste, pravnike, filologe, sociologe, filozofe, antropologe, istoričare, novinare, pedagoge, psihologe, andragoge, učitelje, politikologe i druge za to da veština argumentacije i donošenje zaključaka zasnovano na podacima predstavlja nešto što će im trebati bez obzira da li će nakon završetka studija nastaviti da grade svoju karijeru u nauci, obrazovanju ili privredi. 

 

Program jednomesečne Zimske škole je zamišljen kao kombinacija predavanja uživo i samostalnog prolaska kroz onlajn materijale na Petljinoj platformi. Polaznici će se upoznati i sa osnovnim konceptima programskog jezika Python i interaktivnog okruženja za izračunavanja Jupyter, a ceo program je koncipiran tako da polaznici od prvog časa i sami rade na određenim skupovima podataka. Broj polaznika na Zimskoj školi je planiran da bude između 25 i 30.

 

Rok za prijavu na Zimsku školu je nedelja, 26. januar 2020. godine do 20 časova. Sve informacije o projektu, predavačima kao i prijavni formular se nalaze na sledećoj stranici: https://petlja.org/projekti/Podaci

 

Zašto se na Zimskoj školi bavimo otvorenim podacima i osnovama programiranja i zašto baš sa studentima društveno-humanističkih nauka?

 

Pored toga što je podizanje algoritamske pismenosti osnovna misija nas u Fondaciji Petlja, prepoznajemo da je jedna od karakteristika doba u kome danas živimo to da smo sve više okruženi podacima u svakodnevnom životu i u profesionalnom radu. Danas se od nas očekuje da umemo samostalno da upotrebimo podatke i na osnovu njih donesemo određene odluke. 

 

Želimo da studente društveno-humanističkih nauka upoznamo sa trendom da se u analizi podataka koriste okruženja zasnovana na skriptnim programskim jezicima, kao što je Jupyter, da im pokažemo i da ih naučimo kako da određen skup podataka analiziraju, donesu određene zaključke i te zaključke predstave. Na taj način kod studenata se razvija i algoritamska pismenost koja u svetu koji ide ka sve većoj automatizaciji poslova će im biti potrebna veština. 

 

Projekat Zimska škola otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka je podržan od strane projekta Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti, koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.