Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
87 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

ИКТ, Рачунарство и Организација података за први разред гимназије

Овај курс је намењен ученицима 1. разреда гимназије за предмет Рачунарство и информатика у току првог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно су обрађене четири наставне теме ИКТ, Рачунарство, Организација података као и Креирање и уређивање дигиталних докумената. Курс у потпуности прати план наставе и учења за овај предмет. Курс је организован по двочасима. Материјал намењен за један двочас се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • каква је улога информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у свакодневном окружењу,
 • који су кључни догађаји у развоју ИКТ-а,
 • који су друштвени аспекти ИКТ-а,
 • како се безбедно користи интернет и која су правила понашања на интернету,
 • који су основни принципи и начин рада рачунара,
 • како се врше основна подешавања графичког оперативног система, програма, датотека,
 • како се примењују средства и методе заштите рачунара и информација,
 • како се организацију подаци и прилагођава радно окружење и
 • како се креирају и уређују дигитални документи - текстови и слајд-презентације.

Потребне ствари за курс

 • приступ интернету,
 • инсталиран графички оперативни систем,
 • инсталирани програми за обраду текста и израду слајд-презентација
 • отворен налог на бар једном од сервиса office.com или gmail.com (можеш да га искористиш и за пријављивање овде, на „Петљу“).

Sadržaj kursa

1 lekcija
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
1 lekcija
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
1 lekcija
4 lekcije
3 lekcije
5 lekcija
3 lekcije
3 lekcije
3 lekcije
3 lekcije
4 lekcije
3 lekcije
6 lekcija