Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
14 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Рачунарска графика за трећи разред гимназије

Овај курс је намењен ученицима 3. разреда гимназије за предмет Рачунарство и информатика. У оквиру овог курса детаљно је обрађене наставне темa Рачунарска графика. Курс у потпуности прати план наставе и учења за овај предмет. Курс је организован по часовима. Током курса детаљно се изучавају карактеристике рачунарске графике, рад у програму за растерску и векторску графику. Материјал намењен за један час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутори: Катарина Вељковић, Милан Вугделија
Аутор допуњеног издања: Далибор Тодоровић
Рецензент: Милена Марић
Лектор: Предраг Ивановић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • да разликујеш векторски и растерски начин представљања слике;
  • да објасниш предности и недостатке једног и другог начина и одабереш начин који је погоднији за конкретну примену;
  • о основним типовима формата слика и како да укажеш на разлике међу њима;
  • да користиш програме за обраду и креирање растерске графике;
  • да оптимизујеш креирану слику за приказ на различитим медијима;
  • да примењујеш библиотеке готових цртежа и слика;
  • да мењаш и прилагођаваш слику;
  • да сачуваш слику у другом формату, комбинујеш више слика различитих формата;

Потребне ствари за курс

  • Имаш инсталиран програм за обраду растерске графике Gimp 2

Sadržaj kursa

1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija
1 lekcija