Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
112 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Програмирање у Пајтону за први разред гимназије

Овај курс је намењен ученицима 1. разреда гимназије за предмет Рачунарство и информатика у току другог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно је обрађена наставна тема Програмирање. Курс у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је организован по двочасима. Први део курса посвећен је изучавању програмског језика Пајтон, а у другом делу се изучава Пајгејм, библиотека овог програмског језика намењена за 2д графику. Материјал намењен за један двочас се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутори: Милена Марић, Лазар Бојичић
Аутор допуњеног издања: Дарко Перић
Рецензент: Мирослав Марић
Лектор: Ивана Смоловић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • Ово је почетни курс текстуалног програмирања у програмском језику Пајтон. Научићеш основне концепте програмирања (изразе, контролу тока, структуре...).

Потребне ствари за курс

  • Инсталиран *Python*
  • Отворен налог на Петљи

Sadržaj kursa

3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
1 lekcija
4 lekcije 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
1 lekcija
5 lekcija 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
1 lekcija
5 lekcija 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
1 lekcija
5 lekcija 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
1 lekcija
2 lekcije
2 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
0 lekcija 1 kviz