Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
57 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Базе података за четврти разред гимназије друштвени и општи смер

Овај курс је намењен ученицима четвртог разреда гимназија друштвено-језичког и општег смера за предмет Рачунарство и информатика. Курс прати одговарајући програм наставе и учења. Ученици заинтересовани за овај предмет, могу да погледају и курс за природно-математички смер, који је опширнији. У курсу за природно-математички смер обрађени су и угнежђени и корелисани упити, детаљније је обрађена мрежна комуникација, а на крају је још показано и како у програмском језику Python могу да се праве серверске апликације.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутор: Филип Марић
Аутор допуњеног издања: Душа Вуковић
Рецензент: Мирослав Марић
Лектор: Предраг Ивановић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • шта су и чему служе базе података
  • шта је и како се користи упитни језик SQL
  • од чега су сачињене и како функционишу рачунарске мреже
  • како клијенти и сервери на вебу комуницирају коришћењем протокола HTTP

Потребне ствари за курс

  • Инсталиран програмски језик Python
  • Инсталиран програм SQLLite studio (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)

Sadržaj kursa

3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz