Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
87 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Базе података, рачунарске мреже и серверско веб програмирање за четврти разред гимназије природни смер

Овај курс је намењен ученицима четвртог разреда гимназија природно-математичког смера за предмет Рачунарство и информатика. Курс прати одговарајући програм наставе и учења.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутор: Филип Марић
Аутор допуњеног издања: Душа Вуковић
Рецензент: Мирослав Марић
Лектор: Предраг Ивановић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • шта су и чему служе базе података
  • шта је и како се користи упитни језик SQL
  • од чега су сачињене и како функционишу рачунарске мреже
  • како клијенти и сервери на вебу комуницирају коришћењем протокола HTTP
  • како се помоћу библиотеке Flask у језику Python програмирају серверске веб-апликације
  • како серверске веб-апликације написане помоћу библиотеке Flask у језику Python могу да користе базе података
  • као пројекат израдићеш једну савремену веб-апликацију

Потребне ствари за курс

  • Инсталиран програмски језик Python (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)
  • Инсталирана библиотека Flask (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)
  • Инсталиран програм SQLLite studio (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)

Sadržaj kursa

3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
7 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
9 lekcija 1 kviz
7 lekcija
2 lekcije