Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс
Овај курс укључује
63 активности
Могућност самосталног рада

Програми за табеларна израчунавања за други разред гимназије

Овај курс је намењен ученицима 2. разреда гимназије за предмет Рачунарство и информатика у току првог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно је обрађена наставна тема Програми за табеларна израчунавања. Курс у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је организован по двочасима. Током курса детаљно се изучава апликативни софтвер за табеларна израчунавања, Excel. Материјал намењен за један двочас се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутор и аутор допуњеног издања: Драган Машуловић
Рецензент: Милена Марић
Лектор: Ивана Смоловић
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • Унос различитих типова података у табелу (нумеричких, текстуалних, датум, време...).
  • Појам адресе и различите могућности (апсолутна и релативна адреса).
  • Сортирање и филтрирање података.
  • Примена формула за израчунавање статистика.
  • Визуелизација података.
  • Форматирање табеле и припрема за штампу.

Потребне ствари за курс

  • Инсталиран Пајтон
  • Рачунар са приступом интернету

Садржај курса

4 лекције 1 квиз
4 лекције 1 квиз
6 лекција 1 квиз
5 лекција 1 квиз
7 лекција 1 квиз
5 лекција 1 квиз
6 лекција 1 квиз
6 лекција 1 квиз
5 лекција 1 квиз
5 лекција 1 квиз