Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс
Овај курс укључује
82 активности
Могућност самосталног рада

ИКТ и Дигитална писменост за осми разред

Овај курс је намењен ученицима 8. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току првог полугодишта. У оквиру курса детаљно су обрађене наставне теме Дигитална писменост и Информационо комуникационе технологије и у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутори: Драган Машуловић, Далибор Тодоровић
Аутор допуњеног издања: Драган Машуловић
Рецензент: Светлана Мандић
Лектор: Предраг Ивановић
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • УВОД У РАД СА ПРОГРАМИМА ЗА ТАБЕЛАРНА ИЗРАЧУНАВАЊА (ИКТ)
 • Радно окружење програма за табеларне прорачуне
 • Креирање радне табеле и унос података (нумерички, текстуални, датум, време....)
 • Формуле и функције
 • Примена формула за израчунавање статистика
 • Сортирање и филтрирање података
 • Груписање података и израчунавање статистика по групама
 • Визуелизација података − израда графикона
 • Форматирање табеле (вредности и ћелија) и припрема за штампу
 • Рачунарство у облаку − дељене табеле (нивои приступа, измене и коментари)
 • ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (ДП)
 • шта су лични подаци
 • на које све начине делимо личне податке приликом коришћења интернета
 • који су потенцијални ризици дељења личних података путем интернета, поготову личних података деце
 • каква је веза између ризика на интернету и кршења права
 • шта су отворени подаци
 • каква је веза између отварања података и стварања услова за развој иновација и привредних грана за које су доступни отворени подаци
 • моћи ћеш да објасниш појам вештачке интелигенције својим речима
 • моћи ћеш да наведеш примере коришћења вештачке интелигенције у свакодневном животу
 • разумећеш утицај вештачке интелигенције на живот савременог човека

Потребне ствари за курс

 • Имаш инсталиран програм за табеларне прорачуне
 • Рачунар са приступом интернету

Садржај курса

5 лекција 1 квиз
4 лекције 1 квиз
7 лекција 1 квиз
5 лекција 1 квиз
7 лекција 1 квиз
6 лекција 1 квиз
6 лекција 1 квиз
6 лекција 1 квиз
1 лекција
8 лекција 1 квиз
9 лекција 1 квиз
3 лекције 1 квиз
3 лекције 1 квиз