Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс
Овај курс укључује
12 активности
Могућност самосталног рада

Анализа и презентација података у Џупитеру за осми разред

Овај курс је намењен ученицима 8. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току другог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно je обрађенa наставнa темa Рачунарство где се ученици упознају са обрадом података применом различитих библиотека програмског језика Пајтон и окружења за рад, Џупитер. Курс у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутор: Драган Машуловић
Аутори допуњеног издања: Срђан Вербић, Зорица Брковић
Рецензент: Јелена Матејић
Лектор: Предраг Ивановић
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • Програмски језици и окружења погодни за анализу и обраду података.
  • Унос података у једнодимензионе низове.
  • Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких функција (сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање, филтрирање).
  • Графичко представљање низова података.
  • Унос и представљање табеларно записаних података.
  • Анализе табеларно записаних података (просек сваке колоне, минимум сваке врсте, итд).
  • Обраде табеларно записаних података (сортирање, филтрирање, итд).
  • Груписање података и одређивање статистика за сваку групу.

Потребне ствари за курс

  • да имаш инсталиран Пајтон
  • да имаш рачунар са приступом интернету

Садржај курса

3 лекције
1 лекција
1 лекција
3 лекције
2 лекције
2 лекције