Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс
Овај курс укључује
28 активности
Могућност самосталног рада

Анализа података у Џупитеру и технике програмирања за други разред гимназије

Овај курс је намењен ученицима 2. разреда гимназије за предмет Рачунарство и информатика у току другог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно је обрађена наставна тема Рад са подацима у текстуалном програмском језику и Програмирање. Курс у потпуности прати план наставе и учења за овај предмет. Курс је организован по двочасима. Током курса детаљно се изучава окружење Џупитер за обраду, визуализацију и анализи података. Такође, у овом курсу се наставља детаљније изучавање програмског језика Пајтон кроз основне алгоритме над серијама података. Материјал намењен за један двочас се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутор: Драган Машуловић
Аутори допуњеног издања: Срђан Вербић, Зорица Брковић
Рецензент: Мирослав Марић
Лектор: Ивана Смоловић
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • РАД СА ПОДАЦИМА У ТЕКСТУАЛНОМ ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ
 • Програмски језици и окружења погодни за анализу и обраду података.
 • Унос података у једнодимензионе низове.
 • Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких функција (сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање, филтрирање).
 • Графичко представљање низова података.
 • Унос и представљање табеларно записаних података.
 • Анализе табеларно записаних података (просек сваке колоне, минимум сваке врсте, итд.).
 • Обраде табеларно записаних података (сортирање, филтрирање, ...).
 • ПРОГРАМИРАЊЕ У ПАЈТОНУ (ПРОГ)
 • Основни алгоритми над серијама података (бројање, одређивање збира, производа, просека, минимума, максимума, линеарна претрага, филтрирање...).
 • Угнежђене петље.
 • Сортирање и примена.
 • Рад са датотекама и директоријумима.

Потребне ствари за курс

 • да имаш инсталиран Пајтон
 • да имаш рачунар са приступом интернету

Садржај курса

3 лекције
1 лекција 1 квиз
5 лекција 1 квиз
3 лекције 1 квиз
2 лекције 1 квиз
2 лекције
2 лекције
2 лекције
1 лекција
1 лекција 1 квиз
1 лекција