Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс
Овај курс укључује
40 активности
Могућност самосталног рада

ИКТ и Дигитална писменост за шести разред

Овај курс је намењен ученицима 6. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току првог полугодишта. У оквиру курса детаљно су обрађене наставне теме Дигитална писменост и Информационо комуникационе технологије и у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутори: Катарина Вељковић, Далибор Тодоровић
Аутор допуњеног издања: Маја Тодоровић
Рецензент: Светлана Мандић
Лектор: Ивана Смоловић
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • како се правилно користе ИКТ уређаји;
 • да именујете основне компоненте рачунара и ИКТ уређаја;
 • разлику између трајног и привременог чувања података;
 • да сачувате и организујете податке на дигиталном уређају;
 • да сачувате и организујете податке у облаку података;
 • да ­креирате и обрађујете дигиталну слику;
 • да креирате текстуални документ и примените основне акције уноса и едитовања чистог текста;
 • да ­креирате текстуални документ и примените основне акције едитовања и форматирања (самостално и у сарадњи);
 • ­да креирате, уређујете и структурирате текстуални документ који садржи табелу (самостално и у сарадњи);
 • да чувате и организујете податке, локално и у облаку;
 • да дефинишете логичку структуру и стилове текста (самостално и у сарадњи);
 • да примењујете алате и технике за обраду звучног записа;
 • да примењујете алате и технике за обраду видео-записа;
 • процес конверзије типова датотека;
 • да уређујете мултимедијалну презентацију која садржи видео и аудио садржаје (самостално и сараднички);
 • шта су рачунарске мреже, које су њихове предности и како се деле;
 • шта су интернет адресе, домени и протоколи;
 • да разликујете основне интернет сервисе и њихову намену;
 • како се правилно и одговорно користите ИКТ уређаји у мрежном окружењу;
 • да примењујете поступке и правила за безбедно понашање и представљање на мрежи;
 • препознате облике дигиталног насиља, како да правилно реагујете на њега и како да се заштитите;
 • како се претражују, проналазе, процењују и преузимају информације са интернета;
 • како се прикупљају подаци путем онлајн упитника;
 • на који начин су дигитални прозиводи и садржаји заштићени лиценцом;

Потребне ствари за курс

 • да имаш инсталиран Gimp 2
 • да имаш инсталиран Audacity
 • да имаш инсталиран Windows Movie Maker
 • рачунар са приступом интернету

Садржај курса

1 лекција
1 лекција 1 квиз
2 лекције 1 квиз
2 лекције 1 квиз
1 лекција 1 квиз
2 лекције 1 квиз
2 лекције 1 квиз
2 лекције 1 квиз
2 лекције 1 квиз
2 лекције
2 лекције 1 квиз
1 лекција
1 лекција 1 квиз
3 лекције 1 квиз
1 лекција 1 квиз
2 лекције 1 квиз