Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Video lekcije za programski jezik Python - biblioteka Pygame


Prvi čas (3)

Drugi čas (3)

Treći čas (3)

Četvrti čas (3)

Peti čas (2)

Šesti čas (2)

Sedmi čas (2)

Osmi čas (3)

Deveti čas (2)

Deseti čas (3)

Jedanaesti čas (2)

Dvanaesti čas (4)

Trinaesti čas (2)