$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Zbir godina braće i sestre

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Pera, Mika i Laza su tri brata rođena u istom danu, a Ana je njihova 3 godine starija sestra. Napisati program kojim se proverava da li uneti broj može biti zbir njihovih godina.

Ulaz

Sa standarnog ulaza unosi se jedan pozitivan prirodan broj manji od 500.

Izlaz

Na standardnom izlazu prikazati reč da ako uneti broj može biti zbir godina Pere, Mike, Laze i Ane, a ako ne može prikazati reč ne.

Primer

Ulaz

27

Izlaz

da

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.