$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Školarina

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

U jednoj privatnoj školi uvedeno je pravilo kojim se određuje iznos popusta koji ostvaruju učenici prilikom upisa u narednu školsku godinu. Učenici sa odličnim uspehom ostvaruju popust od 40% ukupnog iznosa školarine, sa vrlodobrim 20% a sa dobrim 10%. Takođe, učenici koji su osvojili nagradu na nekom od državnih takmičenja ostvaruju popust od 30% ukupnog iznosa školarine. Ukoliko neki učenik ispunjava dva kriterijuma za popust primenjuje se kriterijum po kome je popust veći. Na osnovu punog iznosa školarine, prosečne ocene učenika i informacije o nagradama sa takmičenja odrediti iznos koji učenik treba da plati pri upisu u narednu školsku godinu.

Ulaz

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se pun iznos školarine (realan broj), u drugoj prosečna ocena učenika (realan broj od 2.0 do 5.0) a u trećoj 0 ukoliko učenik nema nagradu ili 1 ukoliko je ima.

Izlaz

Iznos školarine koju učenik treba da plati (zaokružen na najbliži ceo broj) navodi se u jednoj linije standardnog izlaza.

Primer

Ulaz

4000
4.65
1

Izlaz

2400

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.