$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Интернет адресе и протоколи - URL, DNS, IP адреса

Питање 1.

Како се назива јединствена адреса неког ресурса на интернету, попут појединачне интернет странице, датотеке, или сервиса? Изабери тачан одговор:

  Q-1: Изабери одговор:

 • IP адресa
 • Нетачно
 • e-mail adresa
 • Нетачно
 • URL адреса
 • Тачно

Питање 2.

Како се назива систем који претвара мнемоничку адресу у IP адресу? Изабери тачан одговор:

  Q-2: Изабери одговор:

 • Domain Name System - DNS
 • Тачно
 • Local Name Server - LNS
 • Нетачно
 • Uniform Resource Locator - URL
 • Нетачно
 • Digital Menagement System - DMS
 • Нетачно

Питање 3.*

Како се назива домен највишег нивоа? Изабери тачан одговор:

  Q-3: Изабери одговор:

 • High-Level Domain - HLD
 • Нетачно
 • Top-Level Domain - TLD
 • Тачно
 • Last-Level Domain - LLD
 • Нетачно

Питање 4.

Како се назива рачунар на коме се налазе ресурси рачунарске мреже и који омогућује да они буду доступни осталим рачунарима у мрежи? Изабери тачан одговор:

  Q-4: Изабери одговор:

 • клијент
 • Нетачно
 • рутер
 • Нетачно
 • сервер
 • Тачно

Питање 5.

Који тип адресе представља интернет адреса приказана на слици (ком протоколу припада дата адреса)?

_images/Ipv4_address.jpg

  Q-5: Изабери одговор:

 • Ipv2
 • Нетачно
 • Ipv4
 • Тачно
 • Ipv6
 • Нетачно

Питање 6.

Који је домен намењен образовним институцијама? Изабери тачан одговор:

  Q-6: Изабери одговор:

 • .org
 • Нетачно
 • .com
 • Нетачно
 • .edu
 • Тачно
 • .gov
 • Нетачно

Питање 7.

Како се назива скуп стандарда који омогућавају пренос пакета података између рачунара и других уређаја повезаних на исту мрежу или на различите мреже. Изабери тачан одговор:

  Q-7: Изабери одговор:

 • процедура
 • Нетачно
 • домен
 • Нетачно
 • протокол
 • Тачно
 • сервис
 • Нетачно