$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад са текстом уметање и форматирање табеле

Питање 1.

  Q-21: Да ли је следеће тврђење тачно?

  У програмима за обраду текста се притиском на тастер Enter прелази у ћелију испод текуће

  Изабери одговор:

 • Да
 • Нетачно
 • Не
 • Тачно

Питање 2.*

На слици је приказана табела. Који елемент табеле је означен на датој слици? Одговор унеси малим словима ћириличким писмом.

_images/L66S1.png

Одговор:

Питање 3.*

  Q-22: Да ли је следеће тврђење тачно?

  Скоро сва правила едитовања и форматирања текста која важе за читав текстуални документ, важе и за ћелију.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 4.*

  Q-23: Због чега користимо табеле у документима? Означи све тачне одговоре.

  Изабери одговорe:

 • Велика количина података је прегледнија у табели него у обичном тексту.
 • Тачно
 • Потребан податак се лакше проналази у табели него у обичном тексту.
 • Тачно
 • Табела заузима мање места него обичан текст.
 • Нетачно
 • Да подаци не би могли једноставно да се пребаце у обичан едитор текста.
 • Нетачно

Питање 5.

  Q-24: Која опција се користи за уметање табеле у текстуалном документу?

  Изабери одговор:

 • Insert → Picture
 • Нетачно
 • Insert → Table
 • Тачно
 • Insert → Shapes
 • Нетачно
 • Insert → Chart
 • Нетачно