$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Интернет сервиси. Правила безбедног рада на Интернету

Питање 1.*

  Q-9: Како се називају интернет сервиси код којих учесници у комуникацији не морају истовремено да буду присутни на мрежи? Изабери тачан одговор:

  Изабери одговор:

 • Комуникациони сервиси за синхрону комуникацију
 • Нетачно
 • Комуникациони сервиси за асинхрону комуникацију
 • Тачно
 • Комуникациони сервиси за косинхрону комуникацију
 • Нетачно

Питање 2.*

  Q-10: Који од наведених интернет сервиса спадају у комуникационе интернет сервисе? Изабери све тачне одговоре:

  Изабери одговорe:

 • Интернет телефонија (Voice over IP - VoIP)
 • Тачно
 • File Transfer Protocol
 • Нетачно
 • World Wide Web
 • Нетачно
 • Електронска пошта
 • Тачно

Питање 3.

  Q-11: Која се скраћеница користи за веб сервис који омогућује претраживање и прегледање садржаја на интернету? Изабери тачан одговор:

  Изабери одговор:

 • VoIP
 • Нетачно
 • FTP
 • Нетачно
 • WWW
 • Тачно
 • HTTP
 • Нетачно

Питање 4.

  Q-12: Који су елементи адресе електронске поште? Изабери све тачне одговоре:

  Изабери одговорe:

 • знак #
 • Нетачно
 • корисничко име
 • Тачно
 • лозинка
 • Нетачно
 • знак @
 • Тачно

Питање 5.

  Q-13: Којих од наведених правила за лозинке се треба придржавати? (Изабери све тачне одговоре)

  Изабери одговорe:

 • Своју лозинку не треба да кажеш чак ни свом најбољем другу или другарици
 • Тачно
 • Препоручљиво је користити исту лозинку за све налоге
 • Нетачно
 • Лозинка треба да буде састављена искључиво од малих слова
 • Нетачно
 • Ако је лозинка сложенија подаци су заштићенији
 • Тачно

Питање 6.*

  Q-14: Који од набројаних сервиса представљају онлајн упитнике? (Изабери све тачне одговоре)

  Изабери одговорe:

 • Microsoft Excel
 • Нетачно
 • Survey Monkey
 • Тачно
 • Google Sheets
 • Нетачно
 • Microsoft Forms
 • Тачно

Питање 7.**

  Q-15: Који корак је потребно предузети да би се заштитили од шпијунског софтвера? Изабери тачан одговор.

  Изабери одговор:

 • није потребно предузимати посебне кораке јер је рачунар заштићен антивирусним програмом
 • Нетачно
 • поставити одговарајуће контроле приступа апликацијама и подацима који се чувају у систему
 • Тачно
 • укључити филтер за шпијунски софтвер у Заштитном зиду
 • Нетачно