Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za sedmi razred

Сакупљање јабука

Испрограмирај игрицу у којој по дну екрана помераш корпу и сакупљаш јабуке које падају. Приказуј број сакупљених јабука. Када нека јабука падне на под, играч губи живот. Када се изгубе три живота, игра се прекида. Животи су приказани помоћу јабукица у горњем десном углу екрана. У игри можеш користити следеће слике (jabuka.png, korpa.png) - не заборави да их прекопираш ако желиш да игрицу покрећеш локално, на свом рачуару.

../_images/jabuka.png ../_images/korpa.png

Чуваћемо координате на којима се налази корпа (на пример, њен горњи леви угао), као и координате свих јабука у једној листи (поново, за сваку јабуку ћемо чувати горњи леви угао). Пошто ћемо у сваком кораку анимације (на пример, 25 пута у секунди) померати јабуке наниже, њихове координате ћемо чувати у двочланим листама (уместо уређених парова). Након сваког померања јабука провераваћемо које од њих су упале у корпу, а које су пале на земљу. Сваку од таквих јабука ћемо избацивати из листе јабука и ажурираћемо број поена тј. број живота. Појављивање јабука које падају ће бити насумично. Обезбедићемо да се у сваком тренутку на екрану налази између једне и три јабуке. Функција за додавање јабука радиће тако што ће ако примети да је корпа празна обавезно додати нову јабуку. Ако корпа није празна и ако у њој има строго мање од три јабуке, онда ће се одлука о томе да ли треба додати нову јабуку доносити насумично - пошто желимо да се нова јабука дода у 1 посто случајева, извлачићемо насумично број од 1 до 100 и ако је једнак 1 додаваћемо нову јабуку.