Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za šesti razred

Контрола тока програма

У почетним програмима са роботом Карелом и корњача-графиком видели смо да се у програмима могу користити наредбе for и while којима се постиже понављање једне или више наредби одређени број пута. Такође, видели смо да се коришћењем наредбе if-else неке наредбе могу извршавати само ако неки услов јесте или није испуњен. Ток програма у свим досадашњим програмима са израчунавањем био је линијски, тј. секвенцијалан (извршавала се једна по једна наредба). У овом поглављу видећемо како се наредбе контроле тока if-else, for и while могу употребити у програмима који врше израчунавања.