$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

U programima mi radimo sa nekim vrednostima ili podacima. Mi pišemo programe da bismo uzeli neke podatke, izračunali nešto i pokazali rezultate nekome. Na primer, zamislite da pišete program koji treba da uzme neke novčanice u dinarima i pretvori ih u novčanice u evrima. Prvo što treba da naučimo je kako da napišemo da recimo imamo 100 dinara u programu. Podaci se zapisuju brojevima, slovima ili slikama. Na primer ako vidimo novčanice - na svakoj od njih piše koliko koja vredi.

Novčanice

Vrednost ne mora da se piše samo brojevima. Ako vidite novčanicu na kojoj je Nikola Tesla, znaćete da ona vredi 100 dinara. U ovom slučaju čak i slika može da predstavi vrednost. U programima možete da zapišete različite podatke kao što su:

 1. Brojevi koji se pišu kao u matematici ciframa i znacima tačka (.) i minus(-). Pomoću cifara 0,1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 možete da napišete bilo koji pozitivan broj, ako dodate i tačku možete da napišete i realne brojeve, a ako dodate i znak minus, možete da napišete bilo koji negativni broj. Primeri brojeva su:
 • Obični brojevi: 2, 3, 5, 8, 13, itd.
 • Negativni brojevi: -1, -50, itd.
 • Realni brojevi: 3.14, 0.5, 37.4, itd.
 1. Tekst koji se piše slovima i znacima ako hoćete da napišete neki tekst. Tekst morate da stavite u navodnike "" ili apostrofe '', kao na primer:
 • "Ja sam tekst u navodnicima"
 • 'Ja sam tekst u apostrofima'
 • 'Ja učim programiranje!'
 • "Programiranje je lako"
 1. Vrednosti tačno i netačno su veoma bitne u jezicima kada treba da se odluči da li nešto treba da se uradi ili ne. Vrednosti tačno i netačno se obeležavaju sa:
 • true - Ako je nešto tačno
 • false - Ako je nešto netačno

Sada kada znamo kako se obeležavavaju vrednosti, možemo da vidimo šta da uradimo sa njima.