$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Postoji mnogo jezika na kojima se mogu pisati programi. Ovde ćemo se baviti JavaScript jezikom. JavaScript je programski jezik koji je u početku bio namenjen za pisanje programa koji su deo web strana i koji se izvršavaju kada se strane učitaju u pregledač (engl. web browser). Međutim, JavaScript se danas koristi i na mnoge druge načine, npr. koristi se za pisanje aplikacija za mobilne telefone, automatizaciju i slično. Postoji čuvena izreka koja prognozira da će svaka aplikacija koja može da bude napisana na JavaScriptu jednog dana i biti napisana na JavaScriptu (Atvudov zakon):

Any application that can be written in JavaScript, will eventually be written in JavaScript

Zašto učiti programiranje na JavaScript jeziku?

Postoji mnogo programskih jezika koje možete da koristite da biste počeli da učite programiranje, pa se možete upitati zašto baš JavaScript. Neki od razloga su:

  1. JavaScript je lep i jednostavan jezik. Da biste napisali prvi program nije potrebno da naučite neke od naprednih programerskih pojmova.
  2. Zahteva manje znanja na samom početku: kada pišete JavaScript programe, vodite računa o manje stvari nego u drugim jezicima, i teže ćete napraviti grešku. Na primer, ne morate da se bavite deklarisanjem tipova promenljivih ili dužine niza (ako ne razumete ovu rečenicu, a želite da programirate, to je razlog više da počnete baš sa JavaScript-om).
  3. Ne treba da posebno pripremate računar: nije potrebna dodatna instalacija ili poseban program za prevođenje JavaScript-a. Da biste izvršili JavaScript program, dovoljno je da u web pregledaču koji inače koristite, otvorite web stranu koja sadrži vaš program.
  4. Savremenost: JavaScript je jezik koji veoma liči na najkorišćenije moderne programske jezike, kao što su Java, S# i S++. Ako prvo naučite JavaScript, možete po potrebi da pređete na bilo koji od ovih jezika znatno lakše, nego sa na primer Pascala ili Basica.

JavaScript je jednostavan jezik ali vam ipak omogućava da uradite neke veoma složene stvari. Na primer zamislite da treba da na ekranu nacrtate zavesu u obliku mreže sa kvadratima. Na prvi pogled ništa komplikovano, ali zamislite da treba da napravite ovu zavesu tako da se pomera kada je povučete mišem ili da se čak i pocepa ako je jako "povučete".

Cepanje mreže na CodePen sajtu

Uz JavaScript sve ovo postaje prilično jednostavno izvodljivo. Probajte ovo na CodePen sajtu.

Jedan od najbitnijih stvari u JavaScript jeziku je to što vam ne treba neki prevodilac ili instalacija. Dovoljno je samo da otvorite neki sajt i napišete svoj prvi JavaScript program. U sledećem primeru ćete videti kako pomoću JavaScripta možete da napravite lavirint i kako se napisani program izvršava otvaranjem strane u pregledaču.

Lavirint na js.do sajtu

Probajte i sami - idite na sajt http://js.do i unesite na levoj strani sledeći JavaScript program:

ime = prompt("Kako se zoveš?")
alert("Zdravo " + ime)

Kada izvršite program pomoću dugmeta Run code zatražiće vam da unesete ime a onda će prikazati ime koje ste uneli - i to je vaš prvi JavaScript program. Međutim, JavaScript se može koristiti i za rešavanje ozbiljnijih problema. Ako želite da naučite kako da pretvorite svoje zamisli u JavaScript kod, ovo je pravi kurs za vas.