$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Sada ćemo krenuti sa osnovnim konceptima JavaScript-a, tj. jednostavnim programima u kojima koristite neke promenljive, vršite izračunavanja i prikazujete rezultate. Da se podsetimo, JavaScript program je običan tekstualni fajl u kome stavljamo niz naredbi: 

prva naredba
druga naredba
...
poslednja naredba

Svaka naredba treba da se završi sa tačka-zarezom. Doduše JavaScript vam neće uzeti za zlo čak ni kada zaboravite da stavite tačku-zarez na kraj. Ako bude uspeo da shvati šta je naredba iako nema tačku-zarez na kraju on će je izvršiti bez obzira na sitne greške.

U JavaScript-u možete da stavite naredbe u grupe koje zovemo funkcije.

function prvaFunkcija(){
  prva naredba
  druga naredba
  ...
  poslednja naredba
}
function drugaFunkcija(){
  prva naredba
  druga naredba
  treća naredba
  ...
  poslednja naredba
}

Svaka funkcija ima svoje ime (na primer prvaFunkcija() ) i neke naredbe u njoj. Kada stavite ovakve naredbe u funkcije, u programima možete da "pozovete" funkciju po imenu kao i bilo koju naredbu i tada će vidi urađene sve naredbe koje su stavljene u nju.

  prva naredba
  druga naredba
  prvaFunkcija()
  treća naredba
  drugaFunkcija()
  četvrta naredba
  prvaFunkcija()

U JavaScript jeziku postoje i posebne naredbe koje mogu da ponavljaju druge naredbe nekoliko puta ili da izvrše neke naredbe samo ako je neki uslov tačan:

if(prvi uslov) {
  prva naredba
  druga naredba
}
while(drugi uslov) {
  prvaFunkcija()
  treća naredba
  drugaFunkcija()
  četvrta naredba
}

if naredba će izvršiti prvu i drugu naredbu samo ako je prvi uslov tačan. Uslov može biti bilo kakvo pitanje kao što je da li je broj veći od 0, da li su je jedan broj veći od drugog itd. Ako uslov nije tačan, ove dve naredbe neće biti izvršene. while naredba će ponavljati treću i četvrtu naredbu sve dok je drugi uslov tačan. Uslov može biti isti kao i u if naredbi. Dok se naredbe izvršavaju u jednom trenutku uslove više neće biti tačan i while naredbe ih više neće ponavljati.

Pored naredbi u JavaScript programu imamo i komentare. Komentari nisu naredbe - to je običan tekst koji pišete u kodu i koji će se ignorisati kada se izvrši program. Komentari služe vama da stavite neke napomene ili objašnjenja u programu. U JavaScript-u se tekst u komentarima stavlja ili između /* i */ ili iza dve kose crte pa sve do kraja trenutnog reda:

// Komentar koji se piše u jednom redu
prva naredba
/*
Ovaj komentar
Može da se piše
U više redova
*/
druga naredba // Ignorisaće se sve od dve kose crte do kraja reda.
...
poslednja naredba

Kada jednom napišete JavaScript program, možete ili da ga izvršite na nekom sajtu kao što je jsFiddle ili jsBin, da ga snimite kao .js fajl i izvršite pomoću node komande, ili da ga okružite sa script tagovima i snimite kao .html fajl koji ćete otvoriti u vašem pregledaču.