$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

U našem prvom programu "Hello world!" prvi put smo se susreli sa ispisom rečenice na ekran (ta rečenica je glasila 'Hello world!'). Hajde sada da se bliže upoznamo sa naredbom za ispisivanje. Pogledajmo sledeći program:

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Da li ti znas za neki drugi ritam?");
}

Kada kompajliramo i pokrenemo ovaj program (Ctrl+F5), na crnom ekranu, konzoli, ispisaće se poruka "Da li ti znas za neki drugi ritam?", ispod koje će pisati da pritisnemo bilo koji taster na tastaturi za nastavak, što će zatvoriti konzolu.

Naredba Console.WriteLine služi za ispis teksta na konzolu (crni ekran). U zagradama se nalazi tekst koji želimo da se ispiše i koji se nalazi između navodnika. Tekst predstavlja niz znakova koji šaljemo na izlaz (ekran). Dakle, gornja naredba se može interpretirati kao: pošalji na ekran niz znakova: "Da li ti znas za neki drugi ritam?".

Ako koristimo Console.WriteLine za ispis, nakon prikazanog teksta preći će se u novi red. Takođe, moguće je i sa nekoliko različitih naredbi pisati u istom redu. To postižemo upotrebom Console.Write naredbe, koja prikazuje tekst, ali nakon ispisa ne vrši prelazak u novi red. Ako navedemo Console.WriteLine() i ne napišemo ništa između zagrada, samo će se preći u novi red.

Sledeći program će ispisati u jednom redu: "Mozemo da ispisujemo i brojeve, npr: 123".

static void Main(string[] args)
{
    Console.Write("Mozemo da ispisujemo i brojeve, npr: ");
    Console.Write(123);
    Console.WriteLine();
}

Možemo i jednom naredbom ispisivati nekoliko različitih stvari. U tom slučaju povezivanje svega što prikazujemo obavljamo pomoću znaka "+".

Console.WriteLine("Broj "+ 357 + " mi je omiljeni broj!");
Console.WriteLine("Volim i palindrome kao sto su " + 12321 + " i " + 654456);