$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Kutija - grananje

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Da li kutija dimenzija AxBxC može da prođe kroz otvor dimenzija DxE paralelno ivicama otvora?

Celi brojevi A, B, C koji predstavljaju dimenzije kutije i celi brojevi D i E koji predstavljaju dimenzije otvora.

true ako kutija može da prođe kroz otvor, false ako ne može ili su uneti nevalidni podaci.

Dimenzije kutije i otvora moraju biti celi pozitivni brojevi.

Ulaz izlaz

Input 1:

8

4

5

6

7

Input 2:

4

6

7

3

8

Input 3:

4

-3

5

8

9

Input 4:

4

5

5

4

7

Output 1:

true

Output 2:

false

Output 3:

false

Output 4:

true

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.