Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Uvod u programiranje - Računarski fakultet

Uvod u programiranje - Računarski fakultet

Kurs Uvod u programiranje prvenstveno je namenjen studentima osnovnih akademskih studija Računarskog fakulteta, Univerziteta Union u Beogradu, ali ga mogu koristiti i studenti drugih fakulteta, kao i svi zainteresovani za učenje programiranja i programskog jezika C.

Kurs je osmišljen kao podrška održavanju nastave iz predmeta Uvod u programiranje koji se održava u prvom semestru na osnovnim akademskim studijama Računarskog fakulteta na studijskim programima Računarske nauke i Računarsko inženjerstvo. Materijali su organizovani po nedeljama i prate plan predavanja i vežbi. Svaka nedelja sadrži teorijske osnove i objašnjenje pojmova neophodnih za rešavanje zadataka, kao i odgovarajući skup zadataka iz određene oblasti programiranja. Za svaki zadatak dat je detaljan opis ulaza i izlaza, rešenja zadatka, tekstualno objašnjenje rešenja i test primeri. Svi primeri urađeni su u programskom jeziku C.

Pored praćenja nastave, kurs se može koristiti za pripremu kolokvijuma i ispita na ovom predmetu i u odgovarajućim nedeljama kursa mogu se pronaći rešeni primeri zadataka sa kolokvijuma i ispita sa objašnjenjima.

Na ovom kursu obrađene su sve relevantne teme iz programiranja kao što su tipovi podataka, promenljive, aritmetički, relacioni, logički operatori, naredbe grananja i ponavljanja, funkcije, rekurzija, nizovi i matrice, stringovi, funkcije za ulaz i izlaz, rad sa fajlovima, pokazivači i dinamičke struktire podataka uključujući liste i binarna stabla.

Kurs ne treba posmatrati kao priručnik za programski jezik C, već kao kurs koji treba da nas uvede u svet programiranja, upozna sa veštinom programiranja i načinom razmišljanja koji stoji iza programa i algoritama bez ulaženja u detalje o spicifičnostima programskog jezika ili verzije kompajlera. Osnovni cilj jeste priprema studenta za praćenje kompleksnijih koncepata programiranja i razvoja softvera. Za prikaz primera korišćen je programski jezik C, ali se slična logika može koristiti u programiranju na drugim programskim jezicima.

Za praćenje kursa nije neophodno nikakvo predznanje, ali je kurs napredan i zahteva visok nivo motivacije i spremnosti za učenje programiranja.

Kurs je u fazi stalne modifikacije i očekuju se periodična ažuriranja i dopune materijala.